Home

Welkom op de website van de bewonerscommissie Creutzberglaan en omstreken.

CreutzberglaanOp deze website is actuele informatie te vinden als ook achtergrondinformatie over (westelijk) Beverwijk. Sinds 2001 zet de commissie zich in om de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren, in stand te houden en/of te optimaliseren.

Wij nemen deel aan de wijkgroep Westertuinen/Waranda. Hierbij aangesloten zijn politie, gemeente, HVC-groep, schooldirecties en stichting welzijn.

Met onze woonomgeving wordt primair bedoeld de omgeving rond de Creutzberglaan, de bewoning in het gebied van de ‘binnenduinrand”, Bankenlaan-west, Nollen, Lunetten en Zeestraat ter hoogte van de Creutzberglaan.  Echter indien noodzakelijk zullen wij ook zaken van buiten de woonomgeving oppakken. Daarnaast worden wij door de gemeente op de hoogte gesteld en/of betrokken bij allerlei ontwikkelingen/projecten die zich in onze woonomgeving afspelen. Denk hierbij aan het groen- en waterplan en inrichting van westelijk Beverwijk. Zeker de komende jaren staat er in onze buurt veel te gebeuren. Bent u geinteresseerd en wilt u daadwerkelijk meedenken over ons gebied, doet u dan mee en sluit u aan bij onze commissie. U bent van harte welkom. Neemt u gerust contact met ons op via info@decreutz.nl.

Met vriendelijke buurtgroeten,  Hans Kramer

Comments are closed.