Hoe veilig is mijn huis

PERSBERICHT
Utrecht, 2 december 2015

Zorg ervoor dat u inbrekers te slim af bent.
Scan ‘Hoe veilig is mijn huis’- een interactieve tool in nieuwe PKVW-website

Met meer dan 200.000 unieke bezoekers per jaar is de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
de plek waar burgers en professionals informatie vinden over het politiekeurmerk en het thema veilig wonen.

Vandaag is de vernieuwde website van het politiekeurmerk gelanceerd. Voor professionals een bron van praktijkvoorbeelden, voorlichtingsmaterialen, de nieuwste voorlichtingsfilms en veel gratis communicatie-en campagnematerialen en het laatste nieuws. Dit alles om er voor te zorgen dat bewoners de inbreker te slim af zijn.

Bewoners vinden op de website politiekeurmerk.nl de nieuwe scan ‘Hoe veilig is mijn huis’. Door het beantwoorden van enkele vragen, ontdekken bezoekers welke zwakke punten hun woning heeft en krijgen advies over te nemen maatregelen. Ook geeft de site een overzicht van de nieuwste inbraaktrends zoals kerntrekken en verschillende preventietips.

gratis artikel voor bewoners
100 Bezoekers maken kans op een bioscoopbon als zij de nieuwe site beoordelen door het invullen van 5 vragen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website politiekeurmerk.nl of neem contact op via pkvw@hetccv.nl. U kunt voor communicatie gerelateerde vragen terecht bij CVV-communicatieadviseur.
Woninginbraak Gunhild Meijer-Helsloot (Gunhild.Meijer-Helsloot@hetccv.nl).

Veilig door samenwerken

 

(57)

This entry was posted in Informatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.