Sinds het najaar van 2011 zijn er nieuwe fietspad- en straatnamen in de z.g. Lunettenzone door de aanleg van de randweg N197 tot stand gekomen.

Ze hebben allen te maken met het Groen- en Waterplan. Tegelijk is een wandelpad aangelegd langs de lunetten waarvan er nog 5 zijn overgebleven. (zie Lunetten)

De namen die gegeven zijn aan de fietspaden moesten iets te maken hebben met de (aanleg) van de Lunetten.

Jacob Knegjespad. Loopt vanaf de Lunetten naar het bruggetje in de nu doodlopende fietsroute van de Gladiolenlaan naar de Kleine Houtweg.

Jacob Knegtjespad

Jacob Knegjes was een welbekend Beverwijks burger. Diaken van de Hervormde Kerk. Hij was een van de in juli 1801 schadeloosgestelden voor de onteigening voor Lunet 10. Onteigend voor 83 roeden. Jacob Knegjes werd een duidelijk slachtoffer van de onteigening genoemd. Voor de aanleg van de lunetten moest hij ook grond afstaan voor afgezoode landen en voor het aanleggen van Notwegen. Hij leed schade als eigenaar, niet als bruiker (=gebruiker)

Pieter Steltpad

Pieter Steltpad. Loopt van de  Nollen naar de binnenduinweg. Pieter Stelt werd later burgemeester van Beverwijk. Ook hij is onteigend voor 221 roeden.

Weduwe van Lidtpad

Weduwe v. Lithpad. Ook zij heeft grote schade opgelopen bij de onteigening tbv de lunetten 8,9,12 en 13. Een totaal van 1768,5 roeden.

Binnenduinrandweg

Binnenduinrandweg. Een gedeelte van de omleidingsweg N197 wordt met Binnenduinrandweg aangeduid.

Korte Voorweg

Korte Voorweg De Creutzberglaan aan de overkant van de N197 wordt nu Korte Voorweg genoemd

Gedeeltelijk overgenomen uit de nieuwsbrief van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland maart 2012.