Vergaderverslag 31-05-2014

  1. Opzet wijkoverleg vanuit de gemeente is anders geworden. Organisatie ligt nu meer in de wijk en ondersteuning vanuit de gemeente. Wijkgroep Westertuinen-Waranda (waar wij onder vallen) heeft dit opgepakt. Komen 5 keer per jaar bij elkaar. Grote vraag is wel of we nog voldoende “geluid” hebben bij de gemeente. Merendeel van de communicatie via reguliere kanalen (0251-256256-storingsnummer) en wijkgroepcoordinator (Marc Kouwenhoven). Communicatie met bewoners via (nog op te zetten) nieuwsbrief en sociale media. Actie lijst van het overleg zal door Hans worden doorgestuurd aan bewonerscommissie.
  2. Extra parkeermogelijkheden aan de Bankenlaan (Terrein “van de Bie”). In dien het bestemmingsplan wordt gewijzigd in woonbestemming komen er mogelijk huizen. Vooralsnog is hier geen duidelijkheid over.
  3. Geconstateerd dat op vele plaatsen het openbare groen er rommelig uitziet en afvalbakken niet geleegd worden. Ook door andere leden wijkgroep geconstateerd. Afgesproken dat we foto’s verzamelen en deze in september aan de gemeente aanbieden. Verzoek aan allen om de foto’s naar mij te mailen. Ik zorg dat ze bij de juiste persoon van de wijkgroep komen. Actie Allen.
  4. Woonwijk “De duinen”. Planning is aangepast. Nu eerst noordelijk deel, daarna midden en later het zuidelijk deel. Aantal kavels in het noordelijk deel is verhoogd door kleiner maken van de geplande kavels. Woningen blijven echter binnen het wooncontour zoals dat in het bestemmingplan was vastgelegd. Hierdoor geen aanpassing bestemmingsplan noodzakelijk. Bij grotere aanpassingen zal dit wel moeten gebeuren. Dit blijft een puntje van aandacht. Daar waar mogelijk en in het bestemmingsplan opgenomen, wordt geinvesteerd onder de bewoners van Zeestraat, Brederodelaan en Creutzberglaan of er nog interesse naar aankoop is van grond.. Verwachting is dat medio 2023 het gehele plan is gerealiseerd.
  5. Geluidsoverlast. Meting overdag uitgevoerd op 7/3 door de omgevingsdienst Noordzeekanaal. Aantal zaken geconstateerd die tot overlast leiden, hierop enige aanpassingen gepleegd. Ideeen omtrent het verhogen van de duinen langs de westelijke randweg worden vooralsnog niet uitgevoerd. Kosten hiervan zijn te hoog. brief wordt gescand en toegestuurd.
  6. 4-tal nieuwe bewoners. Deze krijgen nog een oude flyer. actie Hans
  7. Voor aanpassen website en flyer is een afspraak gemaakt op 10/7.

Groeten Hans(voorzitter)

 

 

Comments are closed.