Vergaderverslag 14-10-2014

 • Peter Veth meldt dat dit zijn laatste overleg is. Peter en zijn gezin gaan verhuizen. Heeft jaren met veel plezier in de Creutzberglaan gewoond. Wij danken hem voor zijn inzet en inbreng de afgelopen jaren en wensen hem veel woonplezier toe in zijn nieuwe woning en omgeving.
 • Verslag is ook terug te vinden op onze site: www.decreutz.nl
 • Geluidsoverlast: Wacht nog op definitief rapport van de GGD
 • Het college van Beverwijk gaat op bezoek in de wijk “college on tour”. Op dinsdag 25/11 bezoeken zij Beverwijk-west. Van 15.00 – 16.30 uur zullen, ijs en weder dienende, op de fiets door de wijk trekken. Wordt afgesloten met een bijeenkomst in Buurthuis Wijk aan Duin van 16.30 – 18.00 uur. Via het wijkoverleg worden aandachtspunten verzameld. Vanuit de bewonerscommissie Creutzberglaan e.o. is het volgende aangemeld:
* Zwerfafval. Wordt mede veroorzaakt door te weinig vuilnisbakken. bv. in park de binnenduinrand.
* Gevaarlijke verkeerssituatie’s
+ ontbreken belijning langs eerste stuk Creutzberglaan vanaf de Plesmanweg.
+ Geen duidelijke belijning en scheiden straat/stoep op Bankenlaan (we weten dat het tijdelijk is dicht gestraat, maar hoe lang gaat dat duren?? 5 jaar?? Dit is veel te lang!!!!!!!!) Heeft al geleid tot ongelukken.
* parkeeroverlast
* overhangend privegroen op openbare gebieden (stoepen ed.). Vroeger deed de gemeente hier nog iets aan!
*Verloedering van het gebied tussen Creutzberglaan, Bankenlaan, Zeestraat en Brederodelaan door het uitblijven van de woonwijk. Sloten groeien dicht, wat zorgt voor wateroverlast. Stukken grond groeien dicht met struiken. Oude kassen staan op instorten en vormen een gevaar voor spelende jeugd.
* lege plekken in de wijk die een rommelige uitstraling hebben, bv. voormalige locatie humanitasflat.
* Mochten er aanvullingen zijn of leden mee willen fietsen/discusseren met de gemeente, laat mij dit weten dan geef ik deze door. Actie allen
 • Woonwijk “de Duinen” Wet voorkeursrecht gaat vervallen. Dit betekend dat huidige grondeigenaren zelf, conform bestemmingsplan, gronden kunnen inrichten of verkopen. Of dit zal resulteren in het eerder bebouwd krijgen van het gebied zal in de toekomst moeten blijken.
 • In het wijkoverleg van 11/11 komt de projectleider van woonwijk “de Duinen” status en uitleg bestemmingsplan over Nok en goothoogtes (ivm bebouwing aan de Brederodelaan die hierin afwijkt) en of het parkeerterrein aan de Bankenlaan al wordt ingericht.
 • Ronald attendeert een ieder op een site van de politie om op de hoogte te blijven van alle meldingen, inbraken enz. Zie www.politie.nl/mijn-buurt.
 • Ans deelt aangepaste flyers uit. Wordt enthousiast ontvangen. Indien er nog wijzigingen op aangebracht moeten worden, geef deze voor 1/10 door aan Ans. Actie allen. Getracht zal worden om de flyer te laten drukken bij het buurthuis en voor 1/1/15 te bezorgen in onze wijk.
 • Nieuwe bewoners: nr. 157, in de buurt van nr. 15 en op de plek van Joop Beentjes (nu v.d.Maarl). deze krijgen nieuwe flyer.
 • Ans/Peter gaan op zoek naar een goedkopere provider voor de site.. Rekening voor dit jaar is voorgeschoten door Siem. Conform afspraak graag uw inbreng bij Siem langs brengen. Actie allen.
 • Hoe om te gaan met zaken die buiten het bestemmingsplan vallen wordt afgestemd met de Gemeente. Actie Hans

Volgend overleg:

Dinsdag 17 maart 2015; 19.30 Buurthuis Wijk aan Duin

Dinsdag 13 oktober 2015; 19.30 Buurthuis Wijk aan Duin

 

Comments are closed.