Vergaderverslag 20 october 2015

Aanwezig: Yvonne Buijsman, Marianne Kramer, Wilma Lolkema, Jan Scheffers, Renno Nieuwland, Ans Korthouwer, Siem Slotemaker, Hans Kramer, Johan Fijen en Ronald Jansen(notulist).

Mededelingen:

 1. Bewoners Creutzberglaan klagen over vervuiling in de vorm van onkruid en smoezelig aandoende trottoirs, bermen en regenwater (ook onkruid in goten).
 2. Project-inrichting binnenduinrand: Bouwplannen en verdere ontwikkelingen.
 3. Bespreking vorig verslag.
  1. Toegang HVC met de fiets. Niet mogelijk. Actie Ronald
  2. belangstelling voor de buurtcommissie is matig ondanks nieuwe flyer.
  3. Problemen met plaatsen afvalbakken op sommige plaatsen in de Creutz. Klachten hieromtrent kunnen aangegeven worden bij de gemeente.
  4. Gememoreerd de contacten tussen wijkgroepen en andere bewonersverenigingen. Meer samenwerking??
 4. Bezoek TATA Steel met werkgroep Westelijk Beverwijk werd door Hans en Ans als zeer leerzaam ervaren. Besproken zijn geluidsoverlast en inspraakmogelijkheden. ( zie artikel Website).
 5. Project inrichting Westelijk Beverwijk: Binnenduinrand bebouwing ten noorden van de Bankenlaan neemt zienderogen toe. 2 rijtjes woningen en enkele bungalows zijn al gerealiseerd. Ten zuiden is nog weinig activiteit te vinden.
 6. Situatie rond gebied scouting/duinsloten en het binnenduin zelf, werd geanalyseerd. kanttekening werd geplaatst bij onderhoudt. Hoeft niet, gebied ziet er stukken beter uit!!
 7. Bouwplannen Creutzberglaan 115: Niet meer bekend als reeds genoemd op de website
 8. Plantenbakken staan er niet fraai bij. Marianne en Yvonne hebben toegezegd daar wat aandacht aan te besteden
 9. Website: positieve reacties van de commissie, weinig reactie van de bewoners.

Rondvraag:

 • Johan brengt brengt de goten en bosschage aan de zuidkant van de Bankenlaan ter sprake. Is inmiddels door de gemeente aangepakt.
 • Yvonne noemt de paaltjes met draad bespannen aan de Bankenlaan. Gevaar bij hogere begroeiing. Wordt vervolgd.
 • Ronald: Website ziet er goed uit.
 • Yvonne: Meer flyers produceren
 • Ronald neemt contact op met HVC inzake bereikbaarheid met de fiets

Ergernis omtrent vuilnisbakken plaatsen:

Bewoners zijn verantwoordelijk om voertuigen op tijd te verwijderen. Wordt verder uitgediept. Misschien met gemeente naar een betere oplossing zoeken. Bijv. meerdere maar kleinere plaatsen??

 

Volgende vergadering:   Dinsdag  8 maart en 18 oktober 2016

 

Comments are closed.